• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวกิจกรรม

พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 กันยายน 2561

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

โครงการ MOBILE SCITEP 1

โครงการ MOBILE SCITEP 1
https://www.facebook.com/pg/ScitechRMUTSV/photos/?tab=album&album_id=1976370375741006 ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการคิดบวก&สานสัมพันธ์ 2561

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 "ตลาดนัดวิชาการ" >>ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561

งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 "ตลาดนัดวิชาการ"
>>ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี