• ภาษาไทย
    • English

รับนักศึกษาใหม่2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
รอบ1 โควตา ปวช.ปวส. เปิดรับสมัคร
วันที่ 27 ก.ย. ถึง 21 พ.ย.64

https://admission.rmutsv.ac.th