• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ด้านการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ยาง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ด้านการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ยาง ณ ห้องประชุม 922 อาคาร 9

รูปภาพเพิ่มเติม