• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ ๒ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

“ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ”
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ ๒
น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกสยามกัมมาจล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
----------------------------------------
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิด โดย นายทศพร จันทรประวัติ
นายอำเภอทุ่งสง
---------------------------------------
ชมรมช่างภาพอาสาเมืองทุ่งสง
ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง, เทศบาลทุ่งสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
SCG, บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด