• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 109 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 0-7577-3336-7 

โทรสาร:0-7577-3338

facebookhttps://www.facebook.com/ScitechRMUTSV