• ภาษาไทย
    • English

สาขาการแพทย์แผนไทย

ดร.สินีนาฏ อารีกิจ

หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย

 

ดร.สินีนาฏ อารีกิจ

ตำแหน่ง:
หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย

อีเมล:
sineenat.k@rmutsv.ac.th


ผศ.ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์

รองหัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย

 

ผศ.ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์

ตำแหน่ง:
รองหัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย

อีเมล:
chadaporn.s@rmutsv.ac.thสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


ผศ.สิริรัตน์ เลาหประภานนท์

อาจารย์

 

ผศ.สิริรัตน์ เลาหประภานนท์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
sirirut.t@rmutsv.ac.th


ผศ.วิญญู วงศ์วิวัฒน์

อาจารย์

 

ผศ.วิญญู วงศ์วิวัฒน์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
winyu.w@rmutsv.ac.th


ผศ.วสันต์ หะยียะห์ยา

อาจารย์

 

ผศ.วสันต์ หะยียะห์ยา

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
wasan.h@rmutsv.ac.th


กัญทร ยินเจริญ

อาจารย์

 

กัญทร ยินเจริญ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
kanyatorn.y@rmutsv.ac.th


ศรินทร์รัตน์ จิตจำ

อาจารย์

 

ศรินทร์รัตน์ จิตจำ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
sarinrat.j@rmutsv.ac.th


ทิยานันท์ สวนกูล

อาจารย์

 

ทิยานันท์ สวนกูล

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
thiyanan.s@rmutsv.ac.thสายสนับสนุน


พัชรินทร์ เต็งมีศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

พัชรินทร์ เต็งมีศรี

ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล:
patcharin.t@rmutsv.ac.th