• ภาษาไทย
    • English

เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พบกิจกรรมมากมาย
**การบรรยายพิเศษ >> "นิติวิทยาศาสตร์กับการล่าหาความจริง" โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์