คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา

ณ ห้องประชุม 922 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่