• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา

ณ ห้องประชุม 922 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่