คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่ เป็นวิทยากรในการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2559