• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ปีการศึกษา 2559

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่ เป็นวิทยากรในการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2559