• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์แป้งสาคูแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์แป้งสาคูแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 4

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย โดยมี อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักศึกษาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์แป้งสาคูชนิดเม็ดและผง ขนมปั้นขลิบแป้งสาคู ลอดช่องสิงคโปร์กึ่งสำเร็จรูป

ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปแป้งสาคูและกล้วยฉาบ ณ หมู่ที่ 4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่