คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้าน Scitech

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ที่ทางคณะฯ

ได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

และสร้างความร่วมมือในการนำนักเรียนนักศึกษา สู่การประกอบอาชีพในสาขาที่หลากหลายในอนาคต

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes