คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการพลังความคิด สร้างสรรค์สื่อ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ อ.ชริยา นนทกาญจน์

อ.สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย และ อ.สุรสิทธิ์ ศักดา ร่วมกันให้ความรู้ในเรื่อง "พลังงานความคิด สร้างสรรค์สื่อการสอน"

ณ ขนอมซันไรส์ รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

mailดูรูปเพิ้มเติมได้ที่นี่yes