คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

กำหนดการรับชุดครุยของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
ขอแจ้งรายละเอียดในกรณีที่มีใบเสร็จตัวจริง สามารถรับแทนกันได้

- ถ้าไม่มีใบเสร็จตัวจริง รับแทนไม่ได้ ให้เจ้าของชุดติดต่อขอรับโดยตรงกับทางร้าน

การส่งทางไปรษณีย์เสียค่าส่ง 80 บาท ให้กับทางร้าน

เบอร์โทรร้านครุยชุลีมาศ 02-1151690 
โทรแจ้งที่อยู่และเลขที่บัญชีการโอนเงินกับทางร้านโดยตรง