• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes