• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 อ.สิริรัตน์ ทองรอด รองหัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา

ได้ให้การต้อนรับและบริการวิชาการแก่คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เข้าศึกษาดูงานเรื่องการทำยาหม่องไพลสำหรับการนวดเท้า ณ สาขาการแพทย์แผนไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes