• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

มื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์

ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail