พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail