ตำแหน่งงานว่าง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช