พิธีเปิดงาน 18 สิงหาคม 2564


การเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์กิจกรรมฐานเรียนรู้

การแข่งขัน ทักษะ