คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

Vice Dean for Academic Affairs and Research

Assist.Prof.Suthum Chumpromyat

E-mail :

 

Deputy Dean for Academic Affairs and Research

Mr.Prasert Nonthakarn

E-mail : nonthakarn1@yahoo.com

เจ้าพนักงานธุรการ

Mrs.Maturots Chaisorn 

E-mail : maturots_pall@hotmail.com

General Administration Officer

Miss.Petchlada Ruangpetch

E-mail : petchlad@hotmail.com

General Administration Officer

Miss.Saranya Kaewpontong

E-mail : keawpontong_2827@hotmail.com

 

Who's online

There are currently 0 users online.