คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 109 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

facebookhttps://www.facebook.com/ScitechRMUTSV