หลักสูตร ruts mooc
Premium Course

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 109 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

facebook : https://www.facebook.com/ScitechRMUTSV

วิทยาเขต/คณะที่เปิดสอน​

ลิงก์ที่น่าสนใจ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภูมิพลังแห่งปัญญา คลังความรู้ e-Passport e-Service บัณฑิตศึกษา สถานีวิทยุราชมงคลศรีวิชัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หอสมุด งานวิทยบริการและสารสนเทศ สมาคมศิษย์เก่า