• ภาษาไทย
    • English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2