• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคิดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์
โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1