• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science Week 2019

SCIENCE WEEK 2019
เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
#เล่นแบบไทยสไตล์วิทย์
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์
http://scitech.rmutsv.ac.th/scienceweek/
พบกับกิจกรรมมากมาย
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ #พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยสไตล์วิทย์
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดแข่งขัน
การบรรยายพิเศษ
การแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
@SCITECHRUTS

http://scitech.rmutsv.ac.th/scienceweek