• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-2566-รอบที่-Q5

กิจกรรม​ เดิน-วิ่ง RSAC​
F​unRun สร้างฝัน... ปันสุข​
สมัครวิ่งกดเลย
http://scitech.rmutsv.ac.th/RSAC/funrun/FunRun2022.php

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์
โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์บทความวิชาการการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่
ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ "๘๕ ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตรา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ สินิตย์ เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
และเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๗๐,๐๐๐ บาท