• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 04/11/2024 - 12:34

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

read more

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 3/2567

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 04/04/2024 - 07:37

         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหา​และ​การ​เลือกสรร​บุคคล​เพื่อบรรจุ​เป็น​ลูก​จ้าง​ชั่วคราว​ครั้ง​ที่​2/2567​

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 03/29/2024 - 12:32

 ประกาศผลการสรรหา​และ​การ​เลือกสรร​บุคคล​เพื่อบรรจุ​เป็น​ลูก​จ้าง​ชั่วคราว​ครั้ง​ที่​2/2567​คลิก

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ 2/2567

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 03/29/2024 - 10:05

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งวิชาการ)  ครั้งที่ 2/2567 คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 03/27/2024 - 05:06

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม่ทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 27-1ประกาศผลคัดเลือกลจ.ต.อาจารย์วิทยาลัย (2)-2.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 27, 2024 - 02:00 to Monday, April 8, 2024 - 02:00

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 03/13/2024 - 09:56

วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวภาคการสอบขอ้เขียน ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 2056-4.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 13, 2024 - 07:00 to Thursday, March 21, 2024 - 07:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่สรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ สัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 03/11/2024 - 09:17

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่สรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ สัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาอังกฤษ) ภาคการสอบข้อเขียน

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 03/05/2024 - 09:52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาอังกฤษ) ภาคการสอบข้อเขียน สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 141008-2-3.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 5, 2024 - 06:45 to Tuesday, March 12, 2024 - 06:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2/2567

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 02/27/2024 - 07:17

                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 3 อัตรา  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์        

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล