คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี

หนังสือแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครโควตาเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครผ่านทางเว็บไซต์
http://admission.rmutsv.ac.th/
ได้ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤศจิกายน 2559

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศงดการเรียนการสอน เนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศงดการเรียนการสอน
เนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2559

 

ตรวจสอบ รายชื่อบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจสอบ รายชื่อบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 

Who's online

There are currently 0 users online.