ภาพบรรยากาศการแข่งขันการโต้วาทีทางด้านวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการโต้วาทีทางด้านวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่