• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรมการอบรมการทำเอกสารประเมินการปฏิบัติราชการแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมการทำเอกสารประเมินการปฏิบัติราชการแบบออนไลน์ โดยมี อ.สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมmail