คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติกล่าวพิธีเปิดโครงการพลังงานทดแทนในครัวเรือน โดยมี อ.อนิรุทธิ์ ส่งศรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกันผลิตเตาเผาถ่าน เพื่อส่งมอบแก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเคียน ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ และมีคุณสำราญ วันเพ็ญ นักวิชาการพัฒนาพลังงาน จากศูนย์บริการที่ 9 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

Who's online

There are currently 0 users online.