• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการพัฒนาสักยภาพนักศึกษาอันพึงประสงค์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสักยภาพนักศึกษาอันพึงประสงค์ในรูปแบบกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร "กิจกรรมปฏิบัติ"

ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail