• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5ส พลัส

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5ส พลัส จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ ห้องประชุม 922 อาคาร 9

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่