• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่