คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมย่อยที่ 3 และ 4

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำหรับเตรียมข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุม 922

ดูรูปเพิ่มเติม