• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

อบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาบริดจ์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ได้รับเกียรติจากสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาบริดจ์

โดยมีอาจารย์สมคิด พรหมดนตรี อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด

และ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่