• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการศูนย์บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 60 อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน ดำเนินการโครงการศูนย์บริการแก้ไขปัญหา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ
โดยมีการอบรม 2 หลักสูตร
1.การซ่อมบำรุงรักษาคอมเตอร์
2. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
โดยผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการหารายได้แก่ครอบครัว

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่