• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ลูกศรีวิชัยใจอาสา 60

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน อ.สิงหา จุงศิริ และ อ.นิธิพร วรรณโสภณ

ได้นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในชมรมลูกศรีวิชัยใจอาสา 60

ออกค่ายอาสาพัฒนาตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยภูผาแดง ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า

เทือกเขาบรรทัด บ้านวังสายทอง และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านวังสายทอง ณ บ้านวังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่