คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 แผนกบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมและแปรรูปด้วงสาคู ให้กับกลุ่มและอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม

ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่