• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมการใช้เครื่องผลิตแป้งสาคู

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 แผนกบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องผลิตแป้งสาคู

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พนม อินทฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่