โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9

ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หันมาสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มาขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่