คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา

ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมmail