• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรม 5ส Plus และ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5ส Plus&Big Cleaning Day ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 9

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes