• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail