คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail