• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

มื่อวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นประธานในพิธีเปิดและต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ระดับชั้น ม.ต้น

ที่เข้าร่วม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 2

yesรูปภาพเพิ่มเติมmail