• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

วันครู ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 6 ครูสร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู  โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ครูอาวุโสประจำการ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุรุราชา ครูของแผ่นดิน" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail