• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุ่งใหญ่
ชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตัน
astec Pattaya Badminton Wawasdee Cup 2016
รุ่น MS 55-59  และ MD 55-59
เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
ณ Eastern National Sports Training Center
Pattaya Sports Statium จ.ชลบุรี