• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes